Huren vaste, verplaatsbare of mobiele weegbrug?

Op weegbrug gebied maken we onderscheid in 3 soorten weegbruggen. iedere weegbrug is geschikt voor zijn eigen doel.

Maar welke weegbrug is nu geschikt voor uw doel? Daarvoor leggen we graag de verschillende weegbruggen aan u voor.


Vaste weegbrug

De vaste weegbrug kenmerkt zich door zijn vaste en vaak verzonken karakter. éénmaal geplaatst op locatie blijft de weegbrug vaak zijn gehele leven op een vaste plek liggen. Hierbij ligt de weegbrug bijna altijd verzonken in de vloer. Om een vaste weegbrug te mogen plaatsen dient u in het bezit te zijn van een milieuvergunning en moet er ingrijpend grondwerk verricht worden alsmede de afwatering/aansluiting op het riool. Deze weegbruggen zijn in zijn geheel niet geschikt voor verplaatsing naar een nieuwe locatie.


Verplaatsbare weegbrug

Een verplaatsbare weegbrug is een vaste weegbrug, welke geschikt wordt gemaakt voor bovengronds gebruik. Dit betekent dat de weegbrug op locatie compleet opgebouwd moet worden. Vaak bestaat de constructie uit meerdere zware stalen, of staal in combinatie met betonnen, elementen die middels een grote telekraan op locatie in elkaar gezet moeten worden. Daarna dient de weegbrug afgesteld en gekalibreerd te worden, voordat de weegbrug in gebruik kan worden genomen. Wilt u een geijkte weegbrug, dan zal de complete brug ook nog gekeurd en geijkt dienen te worden met 60.000kg zware vrachtwagen. Dit maakt dat een verplaatsbare weegbrug zeer arbeidsintensief en kostbare is om in gebruik te nemen.


Mobiele weegbrug

Een mobiele weegbrug kenmerkt zich door zijn verplaatsbare karakter. 

Vaak bestaat een mobiele weegbrug uit 2 delen van ieder 7,5 meter welke aaneengesloten een weegbrug vormen van 15 meter. Doordat er speciale elektronica wordt toegepast, blijft de weegbrug ook na verplaatsing geijkt. Dit maakt de mobiele weegbrug ideaal voor projecten waar kortstondig maar ook langdurig geijkt gewogen dient te worden. Het verplaatsen van de weegbrug kan middels een instructie door iedereen uitgevoerd worden, waardoor er geen hoge kosten en inspanningen komen kijken bij de verplaatsing van een weegbrug.

verplaatsbare weegbrug | Mobiele weegbrug
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.